Toptan Süt Alan Firmalar

Toptan Süt Alan Firmalar:

Toptan Süt Alamı yapan firmalar, genellikle köylüden kapı kapı dolaşarak topladıkları sütleri soğutup fabrikalara getiren kişilerle çalışırlar. Bu kişiler köylüden çok ucuza aldıkları sütleri toplu halde, ulusal çapta üretim yapan firmalara satarlar. tedarik zincirinin bir parçasıdırlar, çünkü ulusal süt firmaları küçük üreticilerden süt almazlar. Hem bu küçük süt üreticileri ile muhatap olmazlar hem de aslında bu sütler onların standartlarına uymaz. Sağımdan sonra hemen soğutulmayan süt çok sakıncalıdır ancak ucuz olduğu için firmalar tercih ederler.

Toptan Süt Alan Firmalar günlük olarak topladıkları sütleri bazen daha büyük ölçekli firmalara da devredebilirler. Kendi işleme kapasitelerini aşan kısmını biraz daha iyi bir fiyatlar nakledebilir, bu ticaretten kar sağlayabilirler. Toptan süt alan firmalar topladıkları sütün fazlasını telve olarak da saklayabilirler, bu telveyi stoklayıp zamanı geldiğinde daha yüksek fiyattan pazarlayabilir veya bekletmeden hemen satabilirler.

Toptan süt alan firmaların bazen sütün kremasını da aldıkları görülmektedir. Toplanan süt günlük olarak bir krema makinasından geçirilmekte ve kreması alınmaktadır. Çok yoğun yağ ihtiva eden bu kreme direk olarak satışa sunulabilir veya tereyağ üretilmek üzere muhafaza edilebilir. Süt kremasından tereyağ üretmek son derece yaygın bir uygulamadır. Beyaz renkte ve vs.. tadı istemeyen son kullanıcılar için ideal seçimdir.

Etiketi.
Mandaların ürettiği sütün kaynağını belirtmek üzere, malların üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici ve işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlık ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygun görülecek diğer hususları ihtiva eden barkodlu etiketi veya bu bilgileri içeren belgeyi, man
da üreticisi gerektiğinde ibraz etmek zorundadır.
Mandalar için alınan teşvik ve devletin sunduğu diğer kolaylıklar belgelerle ispatlanmak zorunluluğundadır.
Mada Malı: Ticarete konu olan her türlü manda sütünden elde edilen ürünlerdir, manda yoğurdu, manda aymağı, manda peyniri, manda çökeleği, mozeralla vs… Sebze ve meyveleri süte katmak yoluyla yapılan ürünlerde de bu kapsamdadır. Örneğin çilekli .

Manda Sağım Sistemi: Manda çiftliği bünyesinde elektronik ortamda kurulan ve internet tabanlı çalışan merkezi çiftlik kayıt sistemininin ana merkezini oluşturur. Manda sağım sistemi ve sürü takip sistemini
ifade eder.
Mandalar üzerinde kayıtKünyesi, Sistem üzerinden tekli künye, çoklu künye veya etiket formatında künye olarak basılabilir.
Her bir manda l için tek bir künye kullanılır.
Aynı araç ile birden fazla manda taşınması halinde; mallar için tekli künyeler ya da çoklu künyeler kullanılabilir.

Manda sütü kap veya ambalaj içinde perakende satışa sunulan manda yoğurtları ile kap veya ambalajından çıkartılarak perakende satışa sunulan yoğurtlar için kullanılacak künye, etiket formatında basılır.

Manda Yoğurdu Etiketinde bulunması gereken bilgiler

MADDE 5 – (1) Tekli künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-1’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılır:

a) Künye no,

b) Malın üretim/ithal tarihi,

c) Malın adı, cinsi ve türü,

ç) Malın üretildiği/girdiği gümrük kapısının bulunduğu yer,

d) Malın gideceği/tüketime sunulduğu yer,

e) Üreticinin adı soyadı/ticaret unvanı,

f) Malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

g) Bildirimcinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Malın miktarı,

h) Araç plaka/belge no,

ı) Sertifikasyon kuruluşunun adı ve kod numarası,

i) Ürünün sertifika numarası,

j) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.

(2) Çoklu künyeler; Tebliğin ekinde yer alan EK-2’deki örneğe uygun olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde basılır:

a) Künye no,

b) Bildirim tarihi,

c) Araç plaka no,

ç) Belge no (sevk irsaliyesi, fatura, müstahsil makbuzu),

d) Malın adı,

e) Mal miktarı,

f) Malın nereden nereye gittiği,

g) Bildirimci/malın sahibinin adı soyadı/ticaret unvanı,

ğ) Bakanlıkça uygun görülecek diğer bilgiler.

Manda sütünü de toptan alan firmalar bu etiketleri üretimi yaptıkları ürünleri dış pazarlara gönderirken bu uygulamayı yapmak zorundadırlar. Toptan süt alan firmalar sütü işleyip, ambalajlı ürün haline getirdiklerinde tamamen farklı kanunlarla düzünlenen bir gıda üretim prosesine girmiş olurlar.

Son Kullanılan Kelimeler