Sütaş Süt

Süt

Ülkemizde 1975 yılından bu yana sadece süt ve süt ürünleri konusunda üretim  faaliyetlerini devam ettiren  gösteren Sütaş, Türkiye’de her dört evden  üçünde kullanılan  süt ürünleri  sektörünün lider markasıdır.
1975 yılından beri sadece süt ve süt ürünlerine odaklı olarak faaliyet gösteren Sütaş, Türkiye, Makedonya ve Romanya’daki 4 tesisinde, yılda 750 milyon litre süt işlemekte ve tüketicilerine 70 çeşit ürün sunmaktadır. Türkiye’de her dört hanenin üçünde tercih edilen Sütaş, süt ve süt ürünleri sektörünün lider markasıdır. 4532 kişiye doğrudan istihdam sağlayan Sütaş’ın cirosu 2015 yılında 2,3 Milyar TL olarak gerçekleşmiştir ve İSO 500 listesinde 49. sıradadır.

Sütaş, Çiftlikten Sofralara iş modeli ile ineklerinin yediği çiftlikten sofralara ulaşan ürünlerine kadar, bütün süreci yönetmekte ve denetlemektedir. Ürünlerinin doğallığının ve kalitesinin güvencesi olan bu modelin gereği olarak Sütaş, üretim tesislerinin yanı sıra; eğitim merkezleri, uygulama çiftlikleri, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem fabrikaları, geri kazanım ve enerji tesislerinden oluşan bütünleşik bir yapı ile faaliyet göstermektedir. Bölgesel ihracat stratejisi çerçevesinde Sütaş, Ortadoğu başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlere, Kuzey Afrika ve ABD’ye 8.3 milyon dolarlık ihracat yapmaktadır.

1975 yılında kurulan Sütaş, kendine özgü “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeli çerçevesinde, ineklerin yediği ottan sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar olan bütün süt değer zincirini yönetir ve denetler. Ürünlerinin doğallığının ve kalitesinin güvencesi olan bu modelin gereği olarak Sütaş, yatırım yaptığı her bölgede süt ve süt ürünleri tesisinin yanı sıra; eğitim merkezi, uygulama çiftliği, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem fabrikası, geri kazanım ve enerji tesisleri de kurar. Tesislerinde, günde 2500 ton süt işleme kapasitesine sahip Sütaş, 4532 insana doğrudan istihdam sağlayarak tüketicilere 70 çeşit ürün sunar. Türkiye süt ve süt ürünleri sektörünün 10 yıldır lider markası olan Sütaş, 2014 yılında 2,2 milyar TL ciroya ulaşmıştır.