Süt Al

Al

Süt almak insan vücudu için vazgeçilmek bir ihtiyaçtır. Sağlıklı süt al hafızayı güçlendir. Süt HAFIZAYI GÜÇLENDİREN BESİNLERin en başında gelmektedir.
Süt mükemmel birer protein kaynağıdır, Vücudumuza yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp, gün içinde hafızamızın ayakta kalmasını sağlarlar. Yüksek protein değerleri olan besin maddeleri vücudu uyaran kimyasallardan epinefrin ve dopamin seviyelerinin artmasını sağlarlar.

İlk olarak sözcük mevzusunu aradan çıkaralım: ile epinefrin aynı şeylerdir. Noradrenalin ile norepinefrin de aynı şeylerdir. Normalde standartlar konusunda “kıllık” yapan ve diğer herkesten farklı standartları kullanan ülke ABD olsa da, bu defa “kıllığı” yapan taraf Birleşik Krallık’tır. ABD de dahil olmak üzere Dünya’nın büyük bir kısmında bu kimyasallara epinefrin ve norepinefrin denmektedir. Ancak Birleşik Krallık’ta bu ikilinin adı ve noradrenalindir. Bu isimlendirme de, Dünya çapında yayılmış ve kullanılmaktadır; özellikle de halk arasında “heyecan” ile ilişkilendirilen “” sözcüğü çok yaygın olarak bilinir (örneğin “ sporları” veya “ bağımlılığı” gibi kalıplarda). Epinefrin ve norepinefrin ise, daha ziyade bilimsel terminoloji düzeyinde kalmıştır.
Epinefrin sözcüğü son derece mantıklıdır, çünkü sözcüğün kelime anlamı Yunancada “böbreğin üzerinde” demektir. Epinefrin de böbrek üstü bezlerinden salgılanan en popüler kimyasal olduğu için bu isme layık görülmüştür. Aslında “epinefrin” sözcüğü ilk olarak 1897 yılında John Abel tarafından, böbrek üzerindeki bezlerden toplanan özütlerin tamamını tanımlamak için kullanılmıştır. Şimdi ise, belirli bir kimyasala verilen isimdir.
Öte yandan “adrenalin” kelimesi de eşit derecede mantıklıdır. Neden mi? Bu sözcük de, Yunancada değil ama Latince de “böbreğin üzerinde” demektir! İlk olarak 1901 yılında Jokichi Takamine tarafından kullanılmıştır. İlginç bir şekilde o da, böbrek üzerinden aldığı ve saflaştırdığı özütlerin tamamına bu ismi vermiştir. Ancak yine sözcük, belirli bir kimyasalın adı haline gelmiştir. Aslında Abel’in özütü, Takamine’ninkiyle aynı değildi; ancak bu, ilk zamanlarda fark edilemedi ve bu nedenle iki isim de aynı kimyasalın ismi olarak kabul edildi. Sonradan iki özütün farklı olduğu anlaşılsa da, sözcüklerin anlamı değişmedi. Dolayısıyla epinefrin ve adrenalini eş anlamlı olarak kullanabilirsiniz.
Peki noradrenalin veya eş anlamlısı olan norepinefrindeki “nor” nedir? “Nor–” öneki, kimyasal bileşiklerde CH3, CH2veya CH molekülleri veya C atomunun bileşikten ayrılmasından sonra geriye kalan kimyasalı isimlendirmek için kullanılır. Örneğin noradrenalin (veya norepinefrin), adrenalin (veya epinefrin) isimli kimyasaldan tek bir karbon (C) atomunun ayrılması sonucu oluşur.