Samsun Çiğ Süt

Samsun çiğ süt tüketimi olarak ABD ‘deki kardeş şehirlerin kullanım oranlarına benzer mi bilinmez ama interner üzerinde Samsun ‘da kullanılan çiğ süt hakkında bir araştırma yok. Bu nedenle Amerika’ da yapılan araştırmaları Samsun ‘da yapılmış gibi kabul etmemizde fayda var.
Samsun Sağlıklı Çiğ Süt
İnsan heryerde insan, mikrop da her yerde mikroptur. Samsun ‘da elle sağılan ineklerde veya köylü ahırlarımızda daha az mikrop olacağını iddea ederseniz durum değişir tabii ki.. Samsun ‘da çiğ süt kalitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız bu yazıyı dikkate almayınız.

Amerika Birleşik Devletleri’nde pastörizasyon yapılmamış (ham) çiğ sütten kaynaklanan salgın sayısı, 2007-2009 döneminde 30 iken 2010-2012 yılları arasında 51’e yükselmiştir. Çoğu vakada (% 77) Campylobacter ve% 81’inin çoğunun pastörize edilmemiş çiğ sütün satışının yasal olduğu devletlerden satın alınan pastörize edilmemiş çiğ sütün tüketimi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Bu çalışma, hastalığa neden olan mikropları öldürmek için pastörize edilmemiş çiğ süt sütün neden olduğu salgınları, 2007-2012 yılları arasında CDC’ye bildirilen ABD’de inceledi.
Çalışma salgının sayısını, her bir devlette çiğ süt satışlarının yasal statüsünü ve bu salgınlarla ilişkili hastalıkların, hastaneye yatışların ve ölümlerin sayısını analiz etti.
Çalışma ne gösterdi?  Çiğ sütun neden olduğu salgın sayısı arttı.

Samsun Çiğ Süt

 

2007-2012 yılları arasında 26 devlet, çiğ sütün CDC’ye neden olduğu 81 salgını bildirdi. Bu salgınlar 979 hastalık ve 73 hastaneye yatışa neden oldu.
2007-2009 yılları arasında, çiğ süte bağlı 30 salgın vardı. Bu, 2010-2012 yılları arasında gerçekleşen 51 salgına kadar yükseldi.
Salgına neden olan gıdaların tespit edildiği salgınlar arasında çiğ sütün neden olduğu yüzde 2007-2009’daki% 2’den 2010-2012’de% 5’e yükseldi.
Üç mikrop, 2007-2012 yılları arasında çiğ salgınların çoğuna neden oldu:
Campylobacter salgınların% 81’ine neden oldu. Çiğ sütten gelen Campylobacter enfeksiyonlarının sayısı 6 yıllık dönemde neredeyse iki katına çıktı.
Shiga toksini üreten E. coli salgınların% 17’sine neden oldu.
Salmonella salgınların% 3’üne neden oldu.
Her sene çiğ sütten kaynaklanan ortalama salgın sayısı, 2007-2012 yıllarına göre 1993-2006 yıllarına göre 4 kat fazla olmuştur.

Daha çok ABD salgını, satışının yasal olduğu çiğ süt ile bağlantılı.
Çiğ sütün hastalıkları için çocuklar en yüksek risk altındaydı.

Salgılardan% 59’u 5 yaşından küçük en az bir çocuğu barındırıyordu.
Shiga toksini üreten E. coli’nin neden olduğu Salmonella ve hastalıkların% 28’inin neden olduğu hastalıkların% 38’i 1-4 yaş arasındaki çocuklar arasında yer aldı.
Ortak mikroplar ve 2007-2012 yılları arasındaki çiğ süt ile ilişkili salgın sayısı.

Grafik: 2007-2012 yılları arasında çiğ süt ile ilişkili yaygın mikroplar ve salgılar sayısı

Samsun Ağrısız Çiğ Süt
Çayır sütünün satışı yasalaştırmakta daha fazla sayıda ülke sayısı salgını artışına neden olmasına rağmen.

Salgınların% 81’i çiğ sütün satışının yasal olduğu eyaletlerde bildirildi.
2004 yılında çiğ sütün satışının yasal olduğu 22 ülke vardı; Ancak 2011’de bu sayı 30’a yükseldi.
İnek paylaşımı programlarına izin veren devletlerin sayısı – bir kişinin ürettiği süt karşılığında bir ineğin sahipliğini satın alması – 2004’te 5’den 2008’de 10’a yükselmiştir.
İnsanlar çiğ süt nereden alırlar?

Samsun ‘da Süt çiftlikleri: süt üretiminde kullanılan inekler tamamen hastalıklardan ari olmak zorundadır.

Samsun ‘da Lisanslı süt satıcıları ve ticari süt satıcıları, çiftlik veya mağaza  sahibi olsunlar bir cepheleri müşteriye açık olduğu sürece çiğ süt satış kurallarına uymak zorundadırlar.

İnek paylaşımı veya sürü payı: alıcılar üretilen sütün bir miktar karşılığında çiftçilere bir inek bakımı için bir ücret ödemektedir.

Alış kulübü: Çiftçilerden indirimli fiyatlarla yiyecek (süt ürünleri dahil) satın almak için bir araya gelen bir grup insan

Bir pazardaki ham süt satışları, komşu ülkelerde salgınlara neden olabilir.

Salgınlara neden olan çiğ süt,
Süt çiftliği doğrudan zamanın% 71’i
Lisanslı veya ticari süt satıcıları% 13 zamanı
Bir inek payı veya sürüsü zamanın% 12’sini paylaşıyor
Çiğ süt devletlerarası ticarete dahil edilmemesine rağmen (devlet hatları üzerinden), bazı ülkeler değişik derecelerde kısıtlamaya sahip satışlara izin verir.
Satışların yasaklandığı North Carolina’daki 2011 Campylobacter enfeksiyonlarında, çiğ süt Güney Carolina’da satışların yasal olduğu bir “satın alma kulübü” nden satın alındı.
Çiğ süt satışlarının yasal olduğu Pennsylvania’daki 2012 Campylobacter enfeksiyonlarında, satışların yasaklandığı Maryland, West Virginia ve New Jersey’deki vakalar bildirildi.
Bu çalışma neden önemlidir?

 

Çiğ süt kullanımından gelen salgınlar bir halk sağlığı sorunu teşkil ediyor.

Tüketiciler pastörize süt ve süt ürünlerini tüketmelidir. Ürün etiketlerinde “pastörize” kelimesini arayın.
Halk sağlığı görevlileri, çiğ süt tüketme ile ilgili tehlikeler konusunda halkı eğitmeye devam edebilir.
Federal ve eyalet düzenleyicileri çiğ süt dağıtımını önlemek için mevcut yönetmelikleri uygulayabilir.