Çiğ Süt Fiyatları Arttı

Fiyatları Arttı

9 kuruş arttı
2017 yılı Çiğ Süt Fiyatları

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt referans fiyatı belli oldu. Bugün Ankara’da toplanan Ulusal Süt Konseyi,1 Temmuz 2017’den 1 Şubat 2018 tarihine kadar çiğ sütün referans litre fiyatını 1 lira 30 kuruş olarak belirledi. Böylece litre bazında 9 kuruşluk artış sağlandı. Kırmızı et fiyatının yükselmesi nedeniyle ineklerin kesilmesi çiğ süt arzını düşürdü. Çiğ süt üretimindeki düşüş Türkiye İstatistik Kurumu verilerine de yansıyor. Üretimdeki düşüş yaşanırken, Katar ve diğer ülkelere yönelik ihracatın artması,turizm sezonunun açılması çiğ süte olan talebi artırdı.
Üretim azalırken talep yükseliyor
Arzın daralması,talebin ise artması nedeniyle sanayici çiğ süt bulmak konusunda sıkıntı yaşamamak için fiyat artışına olumlu yaklaştı. Üretici temsilcileri üretim maliyetlerini de dikkate alarak çiğ süt referans fiyatının 1 lira 40 kuruş olmasını istedi. Ancak, sanayiciler kendi maliyetlerinin de arttığını belirterek bu kadar yüksek artışın mümkün olamayacağını belirtti. Toplantı sonunda 1 Ocak 2017’den 1 Temmuz 2017’ye kadar 1 lira 21 kuruş olarak uygulanan çiğ süt referans fiyatının 1 lira 30 kuruş olması konusunda anlaşmaya varıldı.

Çiğ Süt Fiyatı Arttı
ÇİĞ SÜT FİYATI HAZİRAN’ı BEKLEMEDEN YENİDEN BELİRLENMELİ…
Türkiye’de çiğ süt fiyatının belirlenmesi hep sorun oluyor. Bunun bir çok nedeni sıralanabilir.Bu nedenlerin başında üretim maliyetinin dikkate alınmamasıdır. Ama bundan daha önemli ve daha çarpıcı olanı çiğ sütü üretenlerin değil, onların yerine başkalarının fiyatı belirlemesidir.
Bir kaç yıldan bu yana çiğ sütün fiyatı Ulusal Süt Konseyi’nde belirleniyor. Denilebilir ki, konseyde üreticinin de,sanayicinin de temsilcileri var. Bilim insanları var.Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bürokratları var. Doğrudur. Dışarıdan bakılınca temsil bakımından sektörün tümünü kapsayan bir konsey olarak görülüyor. Ancak,sanayici grubu temsilcileri bakanlıkla işbirliği yapınca istedikleri fiyatı belirleyebiliyor. Üreticiler bir anda figüran konumuna düşüyor. Kaldı ki, üretici temsilcileri de orada hiç bir zaman tek ses olamıyor. Kendi aralarında bölünmüş durumdalar. Kendi kendileri ile yarışıyorlar. Bu bölünmüşlük nedeniyle fiyat belirlemede etkili olamıyorlar.
Sütün fiyatını üretici belirlemeli
Üreticilerin öncelikle çiğ süt fiyatını kendilerinin belirlenmesi gerektiğini kabul ettirmeleri, bunun için güç birliği,söz birliği yapmaları gerekiyor.
Bir sanayici,imalatçı ürettiği ürünün fiyatını kendisi belirlemiyor mu?
Bir makineyi, bir arabayı üreten sanayici,imalatçı üretimde kullandığı maliyetleri hesaplar,üzerine bir miktar kar koyarak fiyatını belirler. Elbette rakiplerinin ürünlerine, piyasadaki genel fiyatı dikkate alır. Fakat, başkası onun adına fiyatı belirlemez. Bu sadece tarım ürünlerinde geçerli bir uygulama.
Çiğ sütü alıp kutuya koyan,yoğurt,peynir,tereyağı üreten bir mandıranın,bir sanayicinin fiyatını başkası mı belirliyor?
Süt Fiyatlarında Artış
Hayır. Kendisi belirliyor. Maliyetlerini dikkate alarak,üstüne bir miktar kar koyarak piyasaya sunuyor.
Çiğ sütün fiyatını da üretenler belirlemeli. Bugünkü yapıda bunun zor olduğunu biliyoruz.
Maliyetler dikkate alınmalı
Mevcut uygulamada üretimin sürdürülebilmesi için çiğ süt fiyatının mutlaka üretim maliyetlerinin dikkate alınarak belirlenmesi gerekiyor. Dünyada geçerli olan kriterler var. Süt yem paritesi gibi.Bir kilo çiğ sütle 1.5 kilo yem alınırsa üretim sürdürülebilir.
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği’nin verilerine bakılınca çiğ süt fiyatının maliyetlere göre belirlenmediği çok açıkça görülüyor.
Veriler çok açık. Yem fiyatlarına bakıldığında süt yeminin tonu yıllık ortalama olarak 2006’da 305 lira iken 2007’de 390 liraya,2008’de 550 liraya ulaştı. Bu hızlı yükselişte 2007 ve 2008’de yaşanan kuraklığın etkisi var. Süt yeminin tonu 2009’da ortalama 470 lira iken 2010’da 440 liraya düştü. Bir yıl sonra 2011’de ortalama 600 liraya yükseldi. 2012’de 610 liraya ulaşırken 2013’te 720 lira oldu. Bu yılın Ocak ayında ise 740 lira oldu.
Aynı dönemde çiğ süt fiyatına bakıldığında Ulusal Süt Konseyi verilerine göre 2006’da 1 litre çiğ sütün ortalama fiyatı 44.5 kuruş iken 2007’de 54.4 kuruşa,2008’de 60.4 kuruşa yükseldi. 2009’da 56.8 kuruşa gerileyen çiğ , 2010’da 76 kuruşa yükselirken ertesi yıl 2011’de tekrar geriledi ve 70.9 kuruşa indi. 2012’de ortalama 82.5 kuruş olan fiyat 2013’te 94.1 kuruşa ulaştı. Bu yılın Ocak ayında 1 lira olan çiğ sütün litresi Şubat ayında 5 kuruşluk artışla 1 lira 5 kuruş oldu.
Yem ve çiğ süt fiyatı karşılaştırıldığında reel olarak süt fiyatındaki artışın yem fiyatının gerisinde kaldığı görülüyor. Kaldı ki, üreticilerin tek girdisi yem değil.Yem bitkileri üretiminde kullanılan mazotun fiyatındaki artış çok daha yüksek. İşçilik, veterinerlik hizmetleri ve diğer giderlerde de hızlı bir yükselme var.
Fiyat yeniden belirlenmeli
Maliyetler arttıkça üretici her geçen gün de daha çok zorlanıyor. Yaşanan haksızlığı dile getirince bu kez sanayici ile karşı karşıya geliyor. Bu nedenle çiğ süt fiyatının belirlendiği toplantılarda gerilim giderek yükseliyor. Yapılan son toplantıda 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere Haziran ayına kadar çiğ sütün referans fiyatı 1 lira 5 kuruş olarak açıklandı. Bu fiyatın belirlendiği toplantıdan sonra, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üst düzey bürokratları bu şekilde yapılacak bir toplantıya bir daha katılmayacaklarını bildirdiler.
Maliyetlerin dikkate alınmadan,üretimin sürdürülebilirliği gözetilmeden açıklanan 1 lira 5 kuruşluk referans fiyatının Haziran’a kadar geçerliliğini koruması çok zor.
Ekonomide yaşanan kriz nedeniyle dövizdeki artışa bağlı olarak yem hammaddeleri ve diğer girdilerin daha pahallı hale gelmesi maliyetleri yükseltiyor. Bu nedenle yakın zamanda üreticilerin Ulusal Süt Konseyi’ni toplantıya çağırarak fiyatı yeniden belirlenmesini, fiyatın revize edilmesini talep edecekler. Bunun için çalışmalar yapılıyor.
Üretici örgütleri, Ulusal Süt Konseyi’ni toplantıya çağırmaya hazırlanıyor. Üreticilerin bu toplantıya yem üreticilerinin de davet edilmesini isteyecek. Yem üretenlerden fiyat ve maliyet konusunda bilgi alınacak.
Çiğ süt fiyatının belirlendiği toplantılarda ve diğer zamanlarda süt fiyatı konusunda hep yemciler suçlanıyor. Dolayısıyla Ulusal Süt Konseyi’nde yapılacak toplantıda onların dinlenmesi yararlı olabilir.
Özetle, 1 Şubat’tan geçerli olmak üzere çiğ süt için belirlenen 1 lira 5 kuruşluk referans fiyatın Haziran’a kadar sabit kalması mümkün değil. Üretim maliyetleri ve üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle bu fiyatın mutlaka revize edilmesi,yeniden belirlenmesi gerekiyor. Maliyetlerin dikkate alınarak fiyatın süt yem paritesine göre gerçekçi bir seviyeye getirilmeli. Ama uzun vadede çiğ sütün fiyatını üretenler tarafından belirlenmesi en doğru yol olacaktır.

Ali Ekber YILDIRIM

Çiğ süt satış kriterleri belirlendi

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın hazırladığı “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ ” Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, çiğ sütün satış kriterleri belirlendi. Çiğ sütün yerel perakendeciler tarafından son tüketiciye satışını düzenleyen tebliğe göre, çiğ süt arzı sadece hastalıklardan ari işletmeler tarafından yapılacak.
Bakanlık sokak sütü satışı ile ilgili herhangi bir düzenleme yapmazken, market ve mandıralarda tüketiciye satılacak çiğ süt için “ari işletmede üretim zorunluluğu” getirdi. Buna göre, market ve gıda ürünleri satan yerlerdeki çiğ sütün ambalajlı,etiketli ve ari süt işletmelerinden alınmış olması gerekiyor.
Çiğ süt satışında uyulması gereken kriterler şöyle:
1- Sadece yetkili merciden izin almış süt üreten hayvancılık işletmesinde üretilen çiğ sütün satışına izin veriliyor.
2- Son tüketiciye arz edilecek olan inek veya manda çiğ sütü brusella ve tüberküloz hasalığından ari olan işletmeler, koyun ve keçi sütü ise brusella hastalığından ari işletmelerden sağlanacak. Bu hastalıklardan ari işletme belgesi olmayanlar çiğ süt satamayacak
3- Çiğ süt, sağımdan hemen sonra 4 derecenin altındaki sıcaklıklara soğutulacak ve nakil sırasındaki sıcaklığı en fazla 4 derece olması gerekiyor.
4- Tebliğ kapsamında son tüketiciye arz edilecek çiğ sütün işlenmesi, dondurulması yasak. Ayrıca çiğ sütün herhangi bir bileşeninin ayrılması,, bir bileşen eklenmesi, separatörden geçirilmesi de yasak.
5- Farklı hayvan türlerine ait sütlerin karıştırılarak satışı veya çiğ sütte değişikliğe neden olabilecek herhangi bir işleme tabi tutulması da yasak.
6- Çiğ sütü arz etmek isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden izin belgesi almak zorunda.
7- Çiğ süt, sağımdan itibaren 24 saat içerisinde tüketiciye arz edilmesi gerekiyor. Çiğ sütün son tüketim süresi, ilk sağım saatinden itibaren 48 saati geçemez.
8- Yerel perakendeci; süt üreten hayvancılık işletmecisinden bu Tebliğ kapsamında satın aldığı çiğ sütü, başka bir gıda işletmesine satamaz.
9- Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmeleri süt üreten hayvancılık işletmesinden almış oldukları çiğ sütü yerel perakendeciye gönderebilirler. Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında onay belgesi almış işleme tesisleri, almış olduğu çiğ sütü yerel perakendecilere arz edebilir.

Etiketsiz çiğ süt satılamayacak
Çiğ sütün son tüketiciye arzı sırasında etiketi olmayan çiğ süt satışa sunulamayacak. Satışa sunulan çiğ sütün etiketinde, Ürünün adı (çiğ inek sütü ve benzeri). Üretici/işleme tesisi adı soyadı veya ticari unvanı, adresi ve hayvancılık işletme numarası. Sağım tarihi.Çiğ sütün son tüketim tarihi. En az 1 cm olacak şekilde “ÇİĞ SÜT”, “24 SAAT İÇİNDE KULLANILMALIDIR” ve “KULLANMADAN ÖNCE KAYNATINIZ” ifadeleri. “0°C ila 4°C’de BUZDOLABINDA MUHAFAZA EDİNİZ” bilgisi. yer alması zorunlu.

Süt satacak işletmeler ne yapacak?
— Çiğ süt satmak isteyen süt üreten hayvancılık işletmecisi, Gıda,Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne başvurarak izin alması gerekiyor.
— Satışa sunulacak çiğ süt, kendine özgü renk, tat ve kokuda olması, süt bileşeni dışında herhangi bir madde içermemesi gerekiyor.
— Süt üreten hayvancılık işletmecisi ürettiği çiğ sütün analizlerini yapmak/yaptırmak zorunda.
— Süt üreten hayvancılık işletmesinde çiğ sütün ambalajlandığı, yerel perakendeciye arz edildiği yer; hayvanların barındığı yerlerden ayrı bir bölümde gerçekleştirilmeli.
— Hazır ambalajlı çiğ süt için en az 1 litrelik ve tek kullanımlık ambalajlar kullanılacak.
— Yerel perakendecide çiğ süt son tüketiciye; sadece otomatik satış makinesi aracılığıyla tek kullanımlık ambalaj veya tüketici tarafından sağlanan kap içerisinde veya hazır ambalajlı olarak arz edilir.
— Satış sırasında çiğ süt, 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda korunmalı.

Çiğ süt otomatik makinelerde satılacak
Gıda,tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı Tebliğe göre çiğ süt otomatik satış makinelerinde de tüketiciye sunulabilecek. Otomatik makinelerde tüketiciye çiğ süt satılırken uyulması gereken kurallar ise şöyle:
— Makinenin, elektrik ve sıcak/soğuk su tedarikine sahip olan alanlara yerleştirilmeli.
— Makine, yükleme konteynerinin ve süt kanallarının temizlik ve dezenfeksiyonu için otomatik bir sisteme sahip olmalı.
— Boşaltma ve dolum zaman aralığının çok kısa olduğu her seri dolumdan sonra ve tüm hallerde günde en az bir defa uygun bir şekilde temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.
— Makine, günlük olarak doldurulur. Gün içinde yeni dolum yapılmadan önce, önceki dolumdan kalan çiğ süt boşaltılır.
— Makinenin çiğ süt ile temasta bulunan tüm yüzeyleri, gıda ile temasa uygun madde ve malzemeden üretilir.
Çiğ süt ile doğrudan temas eden yüzeyler kolay temizlenebilir, düzgün, yıkanabilir, korozyona dayanıklı ve toksik olmayan maddelerden yapılır.
— Makine, çiğ sütün 0°C ila 4°C arasındaki sıcaklıklarda muhafazasını sağlar. Sıcaklık derecesinin 4 °C’nin üzerine çıkması durumunda, makine alarmlı bir kapatma düzeneğine sahip olmalı.
— Otomatik satış makinelerinde sıcaklık sensörü olmalı ve dışarıda göstergesi bulunmalı. Ayrıca belirli sürelerde kalibrasyonu yapılmalı. Makinelerdeki sıcaklığı otomatik olarak kayıt eden bir düzenek bulunmalı.

2013 ÇİĞ FİYATI HAKKINDA

Ulusal Süt Konseyi belirli bir süreden beri altı aydan altı aya geçerli olacak şekilde çiğ süt fiyatlarını belirliyor. Bu fiyat belirlemelerinin kanuni bir zorunluluğu olmasa da ‘’ fiyat kararları ‘’ referans fiyatları oluşturuyor. Bir bakıma centilmenlik anlaşmasını ifade ediyor.
Firmaların referans fiyatların altından çiğ süt satın almaları hayvancılık sektörünü olumsuz etkilediği biliniyor. Referans fiyatların altında farklı fiyat ile satın alma uygulamaları firmaların birbiri arasında rekabeti engelleyici, haksız rekabeti sağlayan bir unsur olarak görülüyor.
2012 Eylül-2013 Mart döneminde geçerli olan 90 kuruş/litre olan USK’nın referans fiyatlarına Danone dışında uyan bir firmanın olmadığı biliniyor.
Çiğ Süt Fiyatlarında Yeni Dönemeç
Mart ayının son günlerinde sonuçlanmayan toplantının ikincisinde çiğ sütte kalite parametrelerine göre fiyat uygulamasının hayata geçirilmesini Ulusal Süt Konseyindeki sanayi kesiminin istediği bildiriliyor.. Muhtemelen bu kalite parametrelerinin çiğ sütteki somatik hücre, mikrobiyal sayı, kuru madde miktarı, protein ve süt yağ oranına göre endeksleme yapılarak fiyat oluşturulması çalışmaları hem sanayici, hem üretici temsilcileri kendi aralarında başlatmış durumdalar.
Süt yağ oranın piyasadaki tereyağı tüketici fiyatlarına göre endekslenmesi bekleniyor.
Çiğ Sütteki kalite parametrelerini hangi laboratuarlar tepsi ve tayin edecek?
İşte işin en can alıcı kısmı bu noktada düğümlenecek. Sanayiciler kendi laboratuarlarında çiğ süt testlerin yapılmasını buna göre fiyatlandırmanın yapılmasını isteyecekler. Zaten çiğ sütün kalite parametrelerine göre fiyatlanma istemelerinin asıl nedeni de budur.
Ölçme ve bu ölçme sonucuna göre yapılacak fiyat değerlendirmesinin satın alıcı ticari şirketler tarafından yapılması sakıncalı ve etik olmadığı bilinen bir gerçektir. Çiğ sütte kalite ölçümlerinin akredite olmuş resmi laboratuarlar tarafından yapılması daha doğru olacağı, çiğ süt pazarlığına dahil olan üretici temsilcilerinin süt fabrikalarının kendi laboratuarlarında yapılacak ölçümleri kabul etmeyecekleri bekleniyor.
Çiğ Süt Fiyatlarının Ne Olması Gerekiyor?
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehdi Eker’in üretici ve sanayici temsilcileri ile yaptığı çeşitli toplantılarda AB ülkelerinde 1 litre çiğ süt ile 1,5 kilo yem satın alınabilindiğini, ülkemizde ise hiç olmaz ise 1 litre çiğ süt ile 1,3 Kg yemin satın alınabilinmesi gerektiğini, bu yapılamadığı takdirde hayvancılığın sürdürülemez hale geleceğini söylediği bildiriliyor.
14 Nisana kadar Neler Olacak?
14 Nisana kadar sanayici, üretici temsilcisi kesimi çiğ süt kalite parametrelerinin ne olması gerektiği ile ilgili çalışmalarını bitirecekler. İki taraf da kendi kalite-fiyat parametre ve endeks fiyat oranını masaya koyacak. Taban fiyat, kalite parametrelerine fiyat endekslemesi üzerinde fiyat pazarlığı yapılacak. Pazarlık öncesinde en çetin durum çiğ süt kalitesinin satın alıcılar tarafından mı yoksa akredite olmuş resmi laboratuarlarda mı yapılacağıdır. Zaten görüşmelerin sanırım başlangıcı bu olacak ise de Türkiye’nin her İlinde bile akredite olmuş resmi laboratuar olmayışı işin zorluğunu gösterecek!
Çiğ Süt Üreticilerin Beklentisi
Ulusal Süt Konseyinde mart sonunda sonuçsuz kalan fiyat görüşmelerinde çiğ süt üreticileri temsilcilerinin 1,15 TL/litre fiyat telaffuz etmiş olmaları üreticilerin taleplerini karşılamıyor..Bu konuda üreticiler yerel üretici temsilcilerine tepkilerini sürdürüyorlar.
Üreticiler çiğ sütte maliyetin 1,3 TL/litre olduğunu referans taban fiyatın 1,3 TL/litre olmasını, kalite parametreleri ile fiyatlandırmanın bunun üstüne eklenmesini istiyorlar. Hayvancılıkta ancak bu fiyat değerlemesi ile sürdürülebilirliğin sağlanacağını söylüyorlar. Avrupa Birliği ülkelerinde sanayicilere daha az, üreticilere daha çok kazandırıldığı için o ülkelerde hayvancılık ürünlerinin üretiminin, tüketiminin fazla olduğunun altını çiziyorlar.

 
süt fiyatları ile ilgili aramalar
ile ilgili aramalar
paradok süt samsun
samsun süt fabrikaları
paradok çiftliği süt ürünleri
möösüt samsun
paradok süt ürünleri ve gida samsun
samsun süt
samsunlu bafra süt
süt çiftliği iş başvurusu
2017 sut fiyatları
çiğ süt fiyatı 2017
1 litre süt fiyatı
süt fiyatları son dakika
sağlık bakanlığı sut fiyatları
Tarım Bakanlığı süt fiyatları ile ilgili haberler
sütaş süt fiyatları
pınar süt fiyatları